dreveny altanok agnes 2

Záhradný altánok je bežným prvkom záhradnej architektúry. Skôr než sa však pustíte do montáže konštrukcie v záhrade, zoznámte sa s platnými predpismi a pravidlami pre výstavbu takýchto zariadení.

Záhradný altánok, aj malý a nenápadný, zostáva stavebným objektom, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia stavebného zákona. Preto si pri plánovaní výstavby tohto typu stavby najskôr preverte všetky požiadavky a obmedzenia s tým súvisiace, aby ste vedeli, aký altánok bez stavebného povolenia by sa dal postaviť vo vašej záhrade.

1. Vyžaduje altánok stavebné povolenie?

2. Aký je veľký altánok na pozemku?

3. Čo je to záhradný altánok podľa predpisov?

Vyžaduje altánok stavebné povolenie?

V bežnom chápaní platí, že stavebný zákon sa vzťahuje len na veľké investície, pričom domáca garáž, kôlňa či altánok sú len jednoduché stavby, ktoré si nevyžadujú zásah či dokonca vedomosti úradníkov. Toto presvedčenie však nie je úplne pravdivé. Aj keď predpisy nie sú extrémne obmedzujúce vo vzťahu k mnohým objektom, ktoré často vznikajú v záhradách a rekreačných pozemkoch, pred postavením altánku sa oplatí oboznámiť sa s výkladom zákona.

V tomto bode treba rozlišovať dva problémy:

Prvým je stavebné povolenie – úradný dokument, povinný v prípade projektov ako je stavba domu. Je výsledkom celého správneho konania smerujúceho k rozhodnutiu, či je možné na danom mieste postaviť stavbu.

Druhým pojmom súvisiacim s predmetom záhradnej architektúry je oznámenie o začatí prác starostovi alebo stavebnému úradu. Ide o objekty, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie ani vypracovanie projektu stavby.

Čo je to altánok podľa stavebného zákona?

Odpoveď na túto otázku treba hľadať v stavebnom zákone. Altánok je podľa predpisov klasifikovaný ako “jednopodlažná samostatne stojaca stavba” a na jeho postavenie v záhrade spravidla nie je potrebné stavebné povolenie, jedine v prípade ak na stavebnom pozemku nie je žiadne popisné čislo, tým pádom treba stavebné povolenie.

Aký veľký altánok na pozemku postaviť?

Úplné zrušenie obmedzení na výstavbu altánkov alebo iných malých stavebných konštrukcií môže viesť k početným zneužívaniam. Preto zákonodarca zaviedol obmedzenia tohto typu stavieb v záhradách a na pozemkoch. Základným kritériom pre obmedzenie výstavby prístreškov a altánkov je ich plocha, ktorá by nemala presiahnuť viac ako 25 m2. Tento konkrétny rozmer sa vzťahuje na altánky, jednoposchodové hospodárske budovy, garáže, verandy, zimné záhrady a iné rekreačné budovy. Ak však altánok túto veľkosť presahuje, jeho výstavba si vyžaduje predchádzajúce získanie stavebného povolenia.

altánok

Podlieha altánok notifikácii?

Stavba altánku podlieha ohláseniu, ak jeho veľkosť nepresahuje 25 m2. Ak je však altánok väčší ako 25m2, jeho výstavba si vyžaduje získanie stavebného povolenie alebo v prípade ak na stavebnom pozemku nie je žiadne popisné číslo, tým pádom treba stavebné povolenie.

Čo je to záhradný altánok podľa pravidiel?

Aby bol altánok legálnym objektom v záhrade, musí spĺňať určité požiadavky. V opačnom prípade môže byť klasifikovaná ako úplne iná štruktúra, ktorá bude následne podliehať iným predpisom. V zákone však chýba jasná definícia záhradného altánku. Pri výstavbe by ste sa preto mali riadiť všeobecnými zásadami, z ktorých najdôležitejšie je, že altánok je samostatne stojace zariadenie. Nemôže priamo susediť s fasádou domu, pretože v takom prípade bude klasifikovaný ako prístrešok alebo iná prístavba. Altánok je často zaradený ako ľahká a zastrešená budova, ale bez tehlových stien. Konštrukcia je zvyčajne prelamovaná a steny, ak nejaké existujú, slúžia ako štít proti slnku a vetru. Na rozdiel od záhradných domčekov, altánky nemajú základy, plné steny ani vnútorné inštalácie.

Akú vzdialenosť od hranice pozemku má altánok dodržať?

Minimálna vzdialenosť stavieb od hranice pozemku môže byť 1,5, 3 alebo 4 m – podľa druhu zástavby, umiestnenia stavby na priľahlý pozemok a ustanovenia územného plánu rozvoja územia alebo rozhodnutie o podmienkach zástavby.

Drevený altánok Alf 4x4m
altánok altánky

Pridaj komentár